Prikkel

Prikkel is het tijdschrift van de Vlaamse Pijnliga.
Mensen met een chronisch pijnprobleem hebben nood aan goede informatie Goede informatie is immers de eerste - noodzakelijke - stap om deskundig om te gaan met de eigen pijn!

Prikkel brengt daarom een brede waaier aan informatie over pijn, pijnbeleving en hoe om te gaan met pijn. Daarnaast vindt men in Prikkel ook informatie over de werking van de aangesloten patiëntenverenigingen terug.
Prikkel verschijnt samen met Maczima, het tijdschrift van Ziekenzorg CM. Maczima schrijft over de leefwereld van chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers.
De Vlaamse Pijnliga wil met beide tijdschriften haar leden op de beste wijze informeren.

Prikkel verschijnt, samen met Maczima, 10 maal per jaar en is gratis voor de leden van de Vlaamse Pijnliga.

Terug Print