Projecten

Ziekenzorg CM is doorheen de jaren uitgegroeid tot één van de grootste socio-culturele verenigingen in Vlaanderen. Dankzij de inzet en het enthousiasme van vele duizenden vrijwilligers kan Ziekenzorg CM trots zijn op een degelijk uitgebouwde kwalitatieve basiswerking.

De huidige samenleving is echter continu onderhevig aan allerlei veranderingen en invloeden. Ook de noden en verwachtingen van chronische zieke en zorgbehoevende personen en hun omgeving veranderen na verloop van tijd. Zo is er bijvoorbeeld een maatschappelijke evolutie dat er steeds meer moderne communicatiemiddelen zijn. Deze ontwikkelingen bieden ook mogelijkheden voor diegene die omwille van ziekte of nood aan zorg meer aan huis gebonden zijn. Een ander voorbeeld zijn de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Hier bestaat er een tendens om mensen minder snel en minder lang op te nemen. Men kijkt meer en meer naar de maatschappij zelf om deze mensen op een goede manier op te vangen. Dit is de zogenoemde vermaatschappelijking van de zorg. Ook Ziekenzorg CM wordt meer en meer geconfronteerd met vragen en verwachtingen vanuit deze doelgroep.

Om te kunnen inspelen op deze en andere maatschappelijke tendensen, zet Ziekenzorg CM een aantal nieuwe projecten op. Projecten waarin op een andere manier geprobeerd wordt om zieke en/of zorgbehoevende personen of mantelzorgers op een doeltreffende en actuele wijze te ondersteunen. Na evaluatie van de projecten wordt bekeken of deze nieuwe manier van werken kansen biedt voor de vereniging in zijn geheel.

Zo bereidt Ziekenzorg CM zich voor op de uitdagingen van de toekomst!


Lopende projecten:


 

Terug Print