Mensen met chronische pijn

Eén op vier Belgen krijgt wel eens te maken met pijn die langer aanhoudt dan 6 maanden. Ongeveer 200.000 mensen in België leven voortdurend met chronische pijn. Chronische pijn is dan ook een afzonderlijke ziekte met zijn eigen specifieke problemen en zijn eigen verwikkelingen : toenemende fysieke, mentale en sociale problemen.  Dit alles maakt dat leven met chronische pijn niet eenvoudig is. 
Veel pijnpatiënten krijgen te horen dat ze moeten "leren leven" met deze steeds aanwezige pijn. Hoe dat moet, wordt er vaak niet bij verteld. 
In Vlaanderen bestaan heel wat patiëntenverenigingen waarin lotgenoten elkaar een helpende hand toesteken, ervaringen en informatie uitwisselen. De Vlaamse Pijnliga verenigt zo'n verenigingen voor pijnpatiënten.
 

Terug Print