Mantelzorg

Mensen nemen al eeuwen de zorg op voor iemand die dat zelf niet meer kan.  Zorgen voor een zieke medemens is al zo oud als de straat.  Vroeger bestond daar geen woord voor, sinds enkele jaren wel.  Tegenwoordig noemt men dit mantelzorg.

Definitie

“Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk”.

Mantelzorg is een zeer ruim begrip.  Mantelzorgsituaties kunnen heel uiteenlopend zijn evenals de zorgvragen die erin gesteld worden.  De definitie is een beschrijving van wat allemaal binnen dit ruime kader valt.

Dit ruime kader heeft ook betrekking op de leeftijd.  Mantelzorg is iets dat bij alle leeftijden past.

Mantelzorg kan met een verschillende intensiteit gebeuren.  De centrale mantelzorger, de mantelzorger die de meeste taken opneemt, kan op een zeer intensieve manier de zorgen uitvoeren.  Dit kan gaan tot een 24 uur op 24 aanwezigheid, zeven dagen op zeven.  Daarnaast zijn er ook ‘lichtere’ vormen van mantelzorg.
Het is ook mogelijk dat één en de dezelfde mantelzorger de zorg opneemt voor verschillende personen.

Geheugensteuntje 'Wat is mantelzorg?'

Terug Print