Mantelzorg - Ziekenzorg CM

Ziekenzorg CM is een erkende vereniging voor gebruikers en mantelzorgers

Ziekenzorg CM heeft niet enkel een werking naar mensen die chronisch ziek of zorgbehoevend zijn, maar ook voor de omgeving van deze personen heeft Ziekenzorg CM heel wat in petto. Ziekenzorg CM vindt het erg belangrijk om ook mantelzorgers te ondersteunen en het aanbod naar deze doelgroep blijvend uit te breiden. In ’99 werd Ziekenzorg CM erkend als ‘Vereniging voor mantelzorgers en gebruikers’ door de Vlaamse overheid.

Doelgroep

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een chronisch zieke of zorgbehoevende medemens uit hun directe omgeving. Mantelzorg bestaat wellicht al zo lang als de mensheid, maar als begrip is het nog relatief nieuw. De definitie van mantelzorg is nog niet wijd en zijd verspreid. Heel concreet kan het gaan over iemand die voor zijn partner zorgt, ouders die zorgen voor een gehandicapt kind, een buurman die inspringt in de zorg, …

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen, zijn samen te vatten in vier punten.  
Een eerste hoofdopdracht is om mantelzorgers op een degelijke en efficiënte manier te informeren op het juiste moment. 
Tevens wil Ziekenzorg CM mantelzorgers waarderen en erkennen in wat ze doen. 
Een derde opdracht is belangenbehartiging. Mantelzorger ervaren knelpunten in het opnemen van de zorg, Ziekenzorg CM maakt zich sterk om voor de belangen van mantelzorgers op te komen. 
Tot slot wil Ziekenzorg CM mantelzorgers kansen bieden om even aan de zorg te ontsnappen (verademingskansen).

Terug Print