In jouw buurt

Een chronische ziekte of de nood aan zorgen mag niet de oorzaak zijn dat mensen niet meer deelnemen aan het sociale leven in hun buurt. Ziekenzorg CM wil het sociaal weefsel van deze mensen versterken.
Binnen Ziekenzorg CM staat dit voorop. Tal van langdurig zieken zijn aangewezen op aangepaste  voorzieningen. Daarom organiseert Ziekenzorg CM een waaier aan activiteiten inspelend op de verschillende interesses en verwachtingen van langdurig zieke mensen. Elke plaatselijke Ziekenzorg-kern heeft dan ook een aanbod op het vlak van individueel contact (huisbezoek) en activiteiten.
Heel wat plaatselijke kernen hebben bovendien een aanbod op het vlak van crea.
Al deze activiteiten worden georganiseerd op maat en in het ritme van langdurig zieke mensen. Vrijwilligers bieden steeds de noodzakelijke ondersteuning.

Hier kan u de plaatselijke Ziekenzorgafdelingen uit jouw buurt bekijken.

Terug Print