Activiteiten

Door middel van een aangepast activiteitenaanbod wil Ziekenzorg CM chronisch zieke mensen of zorgbehoevende personen (sterker) betrekken bij het sociale leven in hun buurt.
Een waaier aan activiteiten speelt in op de verschillende interesses van langdurig zieke mensen of zorgbehoevende personen. Voor elk wat wils dus:

Ontmoetingsactiviteiten om het sociaal isolement en de dreigende vereenzaming te doorbreken.
Uitstappen om uit te breken uit de steeds kleiner wordende leefwereld.
Ontspanningsactiviteiten zoals bijvoorbeeld creatieve activiteiten. In sommige kernen is dit aanbod gebundeld in een afzonderlijke werking, de crea-club.
Vormings –en informatiesamenkomsten waar bijvoorbeeld de weg gewezen wordt in de doolhof van regelgevingen en tegemoetkomingen.
Contact en uitwisseling met lotgenoten als wederzijdse ondersteuning in het leven met een chronische ziekte.

 

Terug Print