Langdurig arbeidsongeschikt door ziekte

Ziek zijn verandert je leven, wordt wel eens gezegd.  Niet alleen is er de onzekerheid en de angst die ziek worden met zich meebrengt en de moeilijke zoektocht naar een nieuw evenwicht, maar ook de vele praktische en administratieve beslommeringen.  Wat moet je doen om in regel te blijven met het ziekenfonds, welk inkomen zal je ontvangen?  Bij wie kan je terecht met je vragen en problemen, wat is de rol van de adviserend geneesheer, wat kan je nog doen en wat moet je zeker laten,…
Het is duidelijk dat wie langdurig ziek wordt nood heeft aan informatie.  Juiste informatie, maar ook begrijpelijke informatie.  Want laten we eerlijk zijn, de taal van de administratie is niet meteen de meest eenvoudige en begrijpbare taal.

Ziekenzorg CM heeft daardoor de brochure 'Langdurig arbeidsongeschikt door ziekte' uitgebracht waar je informatie ontdekt over de sociale wetgeving voor langdurig zieken en mensen die op invaliditeit werden gesteld.  En, dit in een voor iedereen verstaanbare taal.

In deze brochure brengen wij informatie voor mensen die door arbeidsongeschiktheid op invaliditeit werden gesteld.  Dit doen wij in 2 delen.  In het eerste deel gaan wij uitgebreid in op het statuut van de primaire arbeidsongeschiktheid en de invaliditeit en het inkomen dat hiermee gepaard gaat.  Wij staan ook stil bij de rechten en plichten van invaliden, bij de rol van de adviserend geneesheer en van de dienst Maatschappelijk Werk.
Het tweede deel bevat informatie over een aantal voordelen waarvan invaliden kunnen genieten.  Ook stellen wij een aantal CM-diensten voor, waarop invaliden een beroep kunnen doen.

U kan hier de brochure bestellen.

Terug Print