Vlaamse Pijnliga

Vlaamse Pijnliga

Ligamenten zijn banden van bindweefsel omheen een gewricht, een geheel.  En dat wil de Vlaamse Pijnliga eveneens zijn: een bindweefsel – de verbinding – tussen iedereen die in Vlaanderen met pijn begaan is.  Centraal binnen het geheel staat de werking van de patiëntenverenigingen van mensen met chronische pijn.  Het zijn ook de verenigingen ’t Lichtpuntje, MCP, Ruggesteun vzw, VMCP die – onder impuls van Ziekenzorg CM – het initiatief namen tot de oprichting van deze Liga.
Momenteel zijn er reeds meerdere verenigingen aangesloten waaronder Belgische Hoofdpijnliga, CVS contactgroep, Fibroveerke, de Maretak, Leven met pijn, Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen en vzw Whiplash.

De Pijnliga wenst door middel van het bundelen van de krachten deze verschillende werkingen te versterken, net zoals ligamenten de verschillende gewrichten verstevigen, maken dat deze tegen een stootje kunnen.
Dit bindweefsel wordt gevormd doorheen het gemeenschappelijke doel: de levenskwaliteit verbeteren van chronische pijnpatiënten en hun omgeving.

Prikkel

Prikkel is het tijdschrift van de Vlaamse Pijnliga en brengt informatie over pijn, pijnbeleving en -behandeling. Prikkel verschijnt 10 maal per jaar en wordt samen met Maczima, het tijdschrift van Ziekenzorg CM verstuurd.
Prikkel is gratis voor de leden van de Vlaamse Pijnliga.

Kijk hier voor meer informatie over Prikkel.

5 werkterreinen

Om deze doelstelling te bereiken zal de Liga in de toekomst haar werking voornamelijk ontplooien op een vijftal terreinen.

  1. Lotgenotencontact ondersteunen tussen chronische pijnpatiënten
  2. Aanbieden informatie
  3. Belangenbehartiging
  4. Een zo goed mogelijke behandeling van pijnpatiënten
  5. Aandacht voor pijn       

Terug Print