Nationaal

Solidariteitsactie Ziekenzorg CM

Geven doet leven De solidariteitsactie van Ziekenzorg CM is een jaarlijks initiatief waarvan de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan langdurig zieke mensen. Door loten te kopen, kunt ook u helpen.

Met het geld dat Ziekenzorg CM via de verkoop van loten voor de solidariteitsactie in het laatje krijgt, wordt het Fonds Hulp aan Zieken gespijsd. Dat helpt mensen die omwille van ziekte worden geconfronteerd met onoverkomelijke uitgaven waarvoor geen terugbetaling is voorzien. De solidariteitsactie steunt ook de regionale en plaatselijke ziekenzorgwerking.

Hoe deelnemen?

U kunt loten aankopen bij de plaatselijke Ziekenzorgkernen of via overschrijving op rekeningnummer BE82 7995 5039 4368 van Ziekenzorg CM, Haachtsesteenweg 579 pb 40, 1030 Brussel (met vermelding ‘Tombola’). Noteer op het overschrijvingsformulier uw volledige adres, zodat de loten kunnen opgestuurd worden. Een tombolaboekje met vijf loten kost vijf euro.

Twee kansen om te winnen

Er zijn tientallen aankoopcheques te winnen met een waarde van 25 euro tot 1.250 euro, samen goed voor 500.000 euro. Bij aankoop van een volledig boekje loten, krijgt u ook nog een gratis omslaglot waarmee u kans maakt op onder meer een Audi A4.

De trekking vindt plaats op 8 mei 2015 te Brussel.


Terug Print