Nationaal

Solidariteitsactie Ziekenzorg CM 2014


Op vrijdag 23 mei hebben we zowel de 4° editie van de Johh - trofee afgesloten als de solidariteitsactie 2014.
Op de Johh-night in Leuven waren de jongeren aanwezig die deelnamen aan de Johh-Trofee, een project waar Ziekenzorg CM jongeren uitdaagt om een project uit te werken samen met zorgbehoevende mensen.

Wat moeten winnaars doen?

De loten worden opgedeeld in 17 series, in alfabetische volgorde, voorzien van de letters A tot en met R, met uitzondering van de letters I en O.

Winnen een prijs in alle series: de nummers, zonder vermelding van een serieletter. Is het winnend nummer wel voorzien van een serieletter, dan betreft het enkel een winnend nummer in de door trekking bepaalde serie.

Ziekenzorg CM is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Bij betwisting wordt te rade gegaan bij gerechtsdeurwaarder Mevrouw Daryll Vaganée.


Ziekenzorg CM dankt iedereen van harte die de Solidariteitsactie 2014 heeft gesteund. 


Personen die in het bezit zijn van een winnend nummer worden verzocht dit onder gesloten omslag op te sturen naar Ziekenzorg cm, dienst tombola, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te worden. De prijzen worden na controles aan de winnaars verzonden.

 

 Bekijk hier de winnende nummers!

Terug Print