Solidariteitsactie Ziekenzorg CM 2016

Op vrijdag 13 mei 2016 werd de solidariteitsactie Ziekenzorg CM afgesloten.

Wat moeten winnaars doen?

De loten worden opgedeeld in 17 series, in alfabetische volgorde, voorzien van de letters A tot en met R, met uitzondering van de letters I en O.

Winnen een prijs in alle series: de nummers, zonder vermelding van een serieletter. Is het winnend nummer wel voorzien van een serieletter, dan betreft het enkel een winnend nummer in de door trekking bepaalde serie.

Ziekenzorg CM is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Bij betwisting wordt te rade gegaan bij gerechtsdeurwaarder Mevrouw Daryll Vaganée.


Ziekenzorg CM dankt iedereen van harte die de Solidariteitsactie 2016 heeft gesteund. 


Personen die in het bezit zijn van een winnend nummer worden verzocht dit onder gesloten omslag op te sturen naar Ziekenzorg cm, dienst tombola, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel, met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op de rugzijde van de tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te worden. De prijzen worden na controles aan de winnaars verzonden.

 

 Bekijk hier de winnende nummers!

Terug Print