Mijn pijn en ik in beeld

Wedstrijd beeldende kunst naar aanleiding van de internationale week tegen pijn

Waarom dit initiatief?

Chronische pijn hebben overkomt je: je beseft dat de pijn morgen niet weg zal zijn. Soms plotseling en onverwacht, soms heel onopvallend, bijna op kousenvoeten. Maar het overkomt je altijd totaal. Het duwt je onverbiddelijk in die andere wereld, waarin alle houvast en zekerheden plaats moeten maken voor het onbekende, voor angst, pijn of onmacht. Ook je omgeving verandert. Door de pijn moet je wennen aan andere situaties, aan een nieuw leven, waarin vele dingen niet meer hetzelfde zijn als vroeger.

Naar aanleiding van de week van de pijn vraagt de Vlaamse Pijnliga aandacht voor pijn. Het is nog te veel een onbekende bij het brede publiek. Vele mensen denken dat pijn verholpen kan worden. Als pijn chronisch wordt, is dat lang niet altijd het geval. Met de wedstrijd ‘Mijn pijn en ik in beeld” wil de Vlaamse Pijnliga mensen met chronische pijn aanmoedigen om hun pijn uit te drukken op een beeldende wijze. Als een steuntje in de rug voor wie aarzelt.

Soms helpt het wanneer je die ervaring kan uitdrukken in een beeld. Of lijkt het dat je terug greep krijgt op het leven door je beleving van pijn vorm te geven via schilderen, tekenen, boetseren of fotografie. Het kan troosten of helpen bij het ordenen van je gedachten, bij het verwerken van je emoties. Het kan je helpen te leren leven met chronische pijn. Maar net zo goed kunnen de uitgebeelde ervaringen en indrukken van mensen met chronische pijn anderen, die in dezelfde situatie zijn, helpen. En voor mensen die wat verder af staan van de dagelijkse confrontatie met pijn, kunnen deze een sleutel zijn om inzicht te krijgen in het leven met chronische pijn.

Wie kan deelnemen?

Iedereen die zelf leeft met chronische pijn of zorgt voor iemand met chronische pijn (de mantelzorger). De inzending moet handelen over de eigen ervaring met pijn. Ongeacht of het over de eigen pijn gaat, of over de pijn van iemand uit je nabije omgeving.

Een beeldend werk? Wat de vorm betreft worden de deelnemers vrij gelaten. Zo kan dit een schilderij, tekening, beeld, filmmateriaal of fotografisch werk zijn.

Inschrijvingsvoorwaarden

Om te kunnen meedingen naar de prijs ‘Mijn pijn en ik in beeld’ moet een inzending aan volgende voorwaarden voldoen:

  • ze moet gemaakt zijn door iemand die zelf chronische pijn heeft of door de mantelzorger van een persoon met chronische pijn 

  • ze moet gaan over de eigen beleving van pijn of de confrontatie ermee 

  • de inzending moet een beeldend werk zijn; dat kan gaan over een schilderwerk, tekening, beeld, filmmateriaal (video, dvd) of fotografisch werk 

  • een deelnemer mag maximaal drie werken inzenden 

  • de inzending kan het originele werk zijn, duidelijke foto’s (minimum 300 dpi of 1 mb) of een kopie ervan 

  • er mag onder een pseudoniem worden ingezonden; de werkelijke naam van de auteur moet echter wel bekend zijn 

  • elke inzending moet steeds vergezeld zijn van een inschrijvingsformulier 

  • bij deelname geef je meteen de toelating om het werk op te nemen in een reizende tentoonstelling.

Inschrijven

De uiterste datum tot wanneer men kan deelnemen is 01.05.2010.

Een inzending moet steeds vergezeld zijn van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier.

Download hier uw inschrijfformulier.

De bekendmaking van de winnaars en de uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens de week van de pijn 2010 (19-23 oktober 2010).

Meer informatie

Voor meer informatie over de wedstrijdvoorwaarden en het inschrijvingsformulier kan je terecht bij de Vlaamse Pijnliga
Haachtsesteenweg 579 PB 40
1031 Brussel
Telefoon: 02 246 47 00
fax: 02 246 47 79
e-mail : vlaamsepijnliga@cm.be

Terug Print